Sunday 9:15-9:45am – 12-17 month olds with Danielle Siemann

  • Week 1
    September 27, 2020
    9:15 am - 9:45 am

Class dates: Sunday September 27 – December 13, 2020 (11 weeks)
No Class October 11, 2020.

Instructor: Danielle Siemann